Business games

BIG Business Ixperience Games

Spelen om de knikkers 

Speel mee
Games spelen in het heden. Maar ze hebben de kracht de toekomst van een bedrijf te veranderen. Games zijn speelplein en werkplaats tegelijk. Boos als iets niet lukt en blij met succes raken spelers emotioneel betrokken en worden ze opgenomen in een parallelle werkelijkheid. Speels maar niet vrijblijvend activeren games gedachten en stellen ze gedrag bij. Na afloop is er winst geboekt. Er is wat veranderd.

Maak het mee
Alleen veranderingen die we zelf verzinnen, doen ertoe. Games creëren een alternatieve kijk op de zaak. Maskers verdwijnen. Ware gezichten worden getoond. De spelers genieten. Al spelend doen ze en al doende leren ze. Daarna drukken ze op hun eigen re – setknop. De verandering is daar. Spelen werkt!

Ontdek het zelf
Games zijn breinspelen waardoor mensen zichzelf ontdekken en anders naar hun werkomgeving gaan kijken. Games werken het best in een vertrouwde omgeving. Daarom spelen BIG – games altijd op de eigen werkvloer. Thuis, bij het bedrijf of de organisatie.

Bekijk ‘t maar
Games zijn net spiegels. Spelers zien wat zij eerst niet zagen. Spiegels vleien niet. Ben ik dat? Zijn wij dat? Doen we dat écht zo! Uit de schok van herkenning ketst de vonk van verandering.

Beleef het mee
Waarom wil de ene graag leiden en de ander liever volgen? Belangrijke vraag voor de toekomst. Maar het antwoord ligt in het verleden. Want bedacht door onze voorouders, in de steentijd, 30.000 jaar geleden. Zoals zij hun leiders kozen, doen we dat nog steeds.

Klik de keten
Klanten tevreden, iedereen tevreden. Niet dus! De klus is pas geklaard als ook de klanten van onze klant tevreden zijn. Pas dan is de klik compleet. Ketenbewustwording heet dat
BIG helpt hoog en laag in het bedrijf anders te kijken naar veranderopgaven en organiseert bekeken oplossingen voor het sluiten van bedrijfsketens  

Meer informatie vindt u op de website van BIG