Missie

 

1-2 Think Logical wil samen met ondernemers en hun medewerkers de tijdgeest betrappen, trends in hun vroegste stadium opsporen en de toekomst dichterbij halen.

Elk bedrijf laat zich kennen door zijn kennismomenten. Zij vormen de canon van de bedrijfscultuur die niet makkelijk meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen. De kunst is om die kennismomenten te laten verschuiven door mensen de weg erheen en de weg er vanaf te laten zien. Dat gebeurt zodra de creatieve ambachtelijkheid van het bedrijf wordt ontketend.