Vorstelijker was natuurlijk geweest als de erfstadhouder in1813 als een soort zeegod uit de vaderlandse branding voor de kust van Scheveningen was opgerezen. Maar ja, op 30 november zweemt zo’n daad naar rillerige zelfkastijding. Toch, jammer want zo liet de Prins van Oranje de kans glippen om een koninkrijk én een Oudejaarduik te stichten. Als we de afbeeldingen mogen geloven, was het trouwens nogal een rommeltje op het strand. Hoe de prins van de eenvoudige visserspink, die hem naar de kust bracht, vaste voet op vaderlandse bodem zette, blijft een raadsel. Op een schilderij heeft de toekomstige vorst een vurig ros bestegen,op een gravure wacht hem een vochtige koets terwijl er ook een aquarel is waarop een nederige visser zijne hoogheid het strand opdraagt. Nergens zien we een loopplank of oranje laddertje. In de verste verte geen watermanager te bekennen. Wat de afbeeldingen thematisch verbindt, zijn de Oranjeklanten die op duintop of met de Noordzee rond de kuiten hun toekomstige vorst uitzinnig verwelkomen. De geschiedkundige betekenis hiervan zit ‘m dus eerder in die weergaven van de eerste Oranjevereniging dan in de stichting van het koninkrijk. Want Willem werd pas na een paar maanden in Amsterdam nummer een. Weer een jaar later kon hij in Brussel voor het eerst de kroon op de Koninklijke knar zetten.

 

Representanten van de logistieke sector vliegt nu nog het schaamrood naar de kaken als zij kijken naar dat gehannes op het Zuid – Hollandse strand. De voorgangers van onze professie hadden wel wat royaler te werk mogen gaan, is het algemeen gevoelen. Hoogste tijd voor een herkansing. Die kunnen we als sector zelf creëren door Willem – Alexander en Maxima straks een tocht door de Nederlandse binnenwateren aan te bieden, per verguld binnenvaartschip. De toekomstige koning heeft immers aangekondigd binnen een jaar na de kroning alle provincies te bezoeken. En wat is er mooier voor iemand, met de functie van watermanager op z’n CV, dan dit te doen met een transportmiddel, zo hip en hype dat het momenteel alle vervoersmodaliteiten naar de kroon steekt.

 

Wat treft het dan dat de Gelderse logistieke dienstverlener Koninklijke Rotra in het voorjaar van 2014 langs de IJssel bij Doesburg een laad – en loskade in bedrijf neemt. en daarmee een multimodale loot toevoegt aan haar logistieke stam. De vraag stellen door wie die kade nog officiëler en feestelijker in gebruik zou kunnen worden genomen, dan door het prille koningspaar, is haar beantwoorden. Arriverend per verguld binnenvaartschip, natuurlijk, ter herinnering aan die historische landing. Vergeet niet dat het mosterdstadje Doesburg vroeger een bloeiende Hanzestad was, gelegen in Gelderland aan Zee.

 

Casper Jansen