Rotterdam_Marathon

Fris windje vandaag bij de marathon van Rotterdam. De ruim 22.000 hardlopers kunnen dus in relatief schone lucht hun race volbrengen. Joggers die tijdens een smogaanval gewoon blijven doorrennen, zouden we eigenlijk dankbaar moeten zijn. Ze ademen vieze lucht in, filteren ’t met hun longen en puffen het weer schoon naar buiten. Nemen we hier massaal een voorbeeld aan dan verslaan we de smog in een ommezien; makkelijker dan het Centraal Bureau voor de Statistiek waartoe onze premier ons ooit aanmoedigde, in een baldadige bui. Doen? De hijgerige reacties op het recente smog-alarm in aanmerking nemend, vrees ik dat mijn voorstel te simpel is. Het heil wordt liever gezocht in iets dat klimaatbesparend is.

 

Opvallend aan de vele hartwarmende ideeën is evenwel hun gebrek aan persoonlijke inzet. De meneer die vindt dat we minder moeten vliegen, vertelde er niet bij dat hij zijn vlucht naar de Turkse zon had geannuleerd. De mevrouw die voorstelde meteorologie lessen  op scholen verplicht te stellen, verzuimde erbij te vertellen hoe dat de lucht minder vies maakt. Andere suggesties behelsden een duurzaamheidsheffing op de aanschaf van kookeilanden,naar Beijing gaan om op te snuiven hoe erg het is en minder ijsco’s eten omdat  iets kouds likken terwijl het warm is, een gigantische aanval op de ozonlaag is. Minder doodgaan, zat er niet tussen, ondanks de wildgroei van allerlei funeraire opsmuk waarmee we tegenwoordig de verwisseling van het tijdige met het eeuwige menen te moeten ritualiseren. Lekker blijven leven, zou dan per saldo minder milieubelastend zijn. Een hele opluchting!

 

Het meest opvallende aan de hijgerige discussie is evenwel dat meer smog bestreden moet worden met minder van alles en nog wat. Vreemd want ‘minder’ is sinds kort verschrikkelijk ‘uit’.  Meer smog vraagt derhalve om meer. Ergo, laten we de smog benutten om eens een dagje in een reflectieverhogende hangmat helemaal niks te doen om zo ruimere energie te kunnen tanken waarmee grotere effectiviteit kan worden bereikt op de dagen na de smog; nog altijd ruim 360 dagen per jaar. Een of twee dagen bewust sluimeren in een bubbel om dualiteiten, contrasten en paradigma’s buiten te sluiten. Dat is al gauw honderd – tot tweehonderd procent meer dan we er gewoonlijk voor uit trekken. Meer anti-smogboeken lezen is daarentegen niet nodig. Dat ene waarin alle onomstreden maatregelen staan en hoe die te nemen, is voldoende. Alleen, dat boek is niet te koop. Smog verzwart kennelijk niet alleen onze luchtwegen maar vertroebelt ook nog steeds onze blik op een honderd procent gedeelde werkelijkheid. Die honderd is niet ‘meer’ of ‘minder’ dan dit of dat. Het is het enige juiste percentage om de smog überhaupt de wereld uit te kunnen helpen. Te beginnen in Nederland, zo ben ik dan ook weer!

 

Casper Jansen