Jubileumbanner

Naar China kunnen we op twee manieren kijken; en op duizenden andere manieren natuurlijk. Maar de meest dominante twee zijn toch die van de handel en de politiek. Bovendien zijn ze nauw met elkaar verbonden. Al zouden ondernemers dat soms wel wat minder willen en politici soms wat meer. Want waar iemand staat, is afhankelijk van waar iemand zit. Geen oud Chinees spreekwoord, zoals u wellicht denkt. Alhoewel je er wel even wat langer over moet nadenken.

 

Dat hoefde niet bij de woorden die de president van de Volksrepubliek China tijdens zijn staatsbezoek aan ons land gebruikte. Die waren warm en bloemrijk maar ook glashelder. Hij noemde de samenwerking tussen Nederland en China een voorbeeld voor Europa. Geen praatje voor de vaak zo bleek want hij memoreerde dat de ons land al elf jaar achtereen de op een na grootste handelspartner van China in de Europese Unie is en ook wat de rechtstreekse investeringen van China in de EU betreft, een uitblinker is. En dat Nederlandse bedrijven, buiten de EU-landen, het meest investeren in China, was het ook niet ontgaan. De vlaggen uit en feestvieren maar, zou je zeggen!

 

Maar dan komt opeens die andere manier om de hoek kijken. De geopolitieke. De aanhangers van die school wijzen erop dat niet alleen het economisch maar ook het machtsevenwicht naar het oosten aan het verschuiven is waardoor de Stille Oceaan stilaan een soort binnenzee aan het worden is. Met China en andere Aziatische tijgers aan de ene en de Verenigde Staten aan de andere kant. Vergelijkbaar met de Middellandse Zee, ten tijde van Marco Polo. Toen had je aan de noordkust het christelijk Europa en te zuiden de islamitisch wallenkant. Geen vrienden, toen.

 

Nu zijn er die zeggen dat Europeanen trans-Atlantisch zijn georiënteerd en dus met de politieke deining in die andere oceaan weinig te maken hebben. Daar wordt evenwel tegenin gebracht dat Amerika geen halve maar een hele bondgenoot is en de uiterste grens van dit bondgenootschap derhalve niet wordt getrokken bij New York maar bij Los Angeles. Tja,’t is maar hoe je ‘t bekijkt.

 

Tijdens het seminar, ter gelegenheid van mijn bedrijfsjubileum, blijven we dichter bij huis. Daar wordt uit de doeken gedaan dat niet alleen voor internationale ondernemingen maar ook voor ons midden- en kleinbedrijf de poorten in China wagenwijd openstaan. Daarvoor hoeft niemand meer het lied’ Als het oosten rood gloort’ te kunnen meezingen. En omdat gebeurtenissen altijd vooraf worden gegaan door weer andere gebeurtenissen, is het seminar gewijd aan de verleden, tegenwoordige en toekomstige tijd van de relaties met China.

 

Ik wil niet zover gaan de president van China een feestnummer te noemen maar dat hij van een feestje houdt bleek wel toen hij alvast de viering van het honderdjarig bestaan van de Chinese Communistische Partij aankondigde, in 2021. Wilt u daar goed voorbereid bij zijn, kom dan naar het seminar.

 

Meer weten over Chinezen, feest, Marco Polo en de actuele stand van zaken rond de Nieuwe Zijderoute? Kom dan naar het jubileumseminar van 1–2 Think Logical. Klik hier voor datum, tijdstip en programma.

Jubileumbanner