Zeeuwse Zaken

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. We veranderen eigener beweging of door veranderingen bij onze klanten. Veranderingen stuwen ons voort.
Zeeuwse Zaken is een door 1 -2 Think Logical in eigen beheer ontwikkelde verandergenerator, gebaseerd op de filosofie dat zuinigheid met vlijt startpunt is voor elke vorm van creatief zakendoen. Zeeuwse Zaken maakt veranderingen succesvol door permanente exploratie van het medewerkerpotentieel en slimmere exploitatie van bestaande bedrijfsmiddelen. Door zuinig om te springen met de talenten van medewerkers, met een zuinig oog te kijken naar bedrijfsprocessen, maar niet zuinig te zijn waar het de klanttevredenheid betreft, creëert Zeeuwse Zaken nieuwe energie en een dynamisch veranderklimaat in bedrijven en organisaties.

Zeeuwse Zaken beoefent de kunst van de vloeiende overgang van het ene bedrijfsproces naar het andere.

Zeeuwse Zaken ontdekt onvermoede ruimten in bestaande situaties.

Zeeuwse Zaken reikt leidinggevenden instrumenten aan waarmee de strijd tussen tomeloze veranderenergie en strikte verandernoodzaak altijd in het voordeel van de winstgevendheid wordt beslecht.

Zeeuwse Zaken maakt managers tot leiders en leiders tot voorbeelden voor hun medewerkers.

Zeeuwse Zaken maakt bedrijven slank, wendbaar en elegant.