Je kunt als volwassene heel goed met treintjes spelen maar je wat je niet kan, is spelen dat je een treintje bent. Kinderen kunnen dat wel. De vraag is dus gerechtvaardigd wat Europese beleidsmakers bezielde toen ze besloten het vervoer per trein en boot te promoten, ten faveure van het vervoer over de weg. Zouden ze daar in Brussel of Straatsburg werkelijk niet geweten hebben dat de logistieke wereld al sinds jaar en dag bezig is om uit te dokteren welke transportmodaliteit het meeste voordeel oplevert voor alle deelnemers aan de keten?

 

Wie dus werkelijk had willen weten waarom vrachtwagens zo populair zijn, had het binnen een mum van tijd voorgerekend kunnen krijgen. Inclusief on-Europese nouveautés als het vrachtwagenvignet bij de Belg of het voornemen van de Germaan om na twintig jaar eindelijk te beginnen aan een aansluiting op die Nederlandse achterlandverbinding – de Betuwelijn, voor insiders. Desnoods gekrabbeld op de achterkant van een sigarendoos, al is dat medium inmiddels wel verouderd. Maar datzelfde geldt dubbel en dwars voor de premisse dat expediteurs en logistieke dienstverleners niet zouden weten waar ketenwinst te behalen.

 

De angstige vraag blijft echter bij wie de conclusie van de Europese Rekenkamer te Luxemburg dat de promotiecampagne om vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar rail of schip was mislukt, nog verbazing heeft gewekt. Aan die Marco Polo – programma’s werd 550 miljoen euro gespendeerd, met de bekende uitkomst als resultaat. Weggegooid geld. Overigens is het bedoeling dat er nog meer geld wordt weggegooid want de subsidie loopt gewoon door. Er is voor dit jaar € 66,7 miljoen beschikbaar. Logistieke slimmerds die nog ergens een plannetje in de la hebben liggen plan om hun keten hier en daar te stroomlijnen of te verduurzamen, weten dus waar de Brusselse vleespotten staan te pruttelen. Gewoon een flinke schep meenemen.

 

En wees niet te benauwd om als een cynicus te boek te staan want onze eigen Verladersorganisatie EVO heeft aan dat rare Europese programma meegewerkt; wis en waarachtig wetend dat de enige serieuze uitkomst zou zijn dat opdrachtgevers voor hun transport de vervoersvorm kiezen die het best past bij de aard, de bestemming en de gewenste leadtime van het vervoer van de goederen.

 

In plaats zondegeld uit te geven, had de EVO er beter aan gedaan de wereldvreemde EU-projectbedenkers erop te attenderen dat Marco Polo zijn geld niet verdiende langs ’s Europese wegen maar op de Zijderoute. En dat we voor die 600 miljoen euro beter een onderzoek hadden kunnen subsidiëren naar nut en noodzaak van een goede treinverbinding tussen Bosporus en Peking. Langs die Oude Zijderoute lag de toekomst van Marco Polo. Langs de Nieuwe Zijderoute ligt de onze!

 

Casper Jansen